CadastruAcum.ro-Cadastru-Intabulare-Bucuresti-Ilfov-Autorizat

Ce este Cadastrul și Intabularea?

Cadastru realizeaza identificarea, masurarea, descrierea si inregistrarea imobilelor (apartamente, terenuri, case) in documentele cadastrale si reprezentarea acestora pe harti si planuri cadastrale. Cartea funciara cuprinde descrierea imobilelor si inscrierile referitoare la drepturile reale imobiliare, la drepturile personale, la actele, faptele sau la raporturile juridice care au legatura cu imobilele. Pe scurt, inscrierea in Cartea Funciara (intabularea) unui imobil, are aceeasi functie ca si cartea de identitate pentru o persoana. In prezent, cadastru si intabularea nu se pot face separat. Documentatiile cadastrale se inscriu automat in Cartea Funciara.

CadastruAcumRo-Cadastru-Intabulare-Topografie-Certificate-Energetice-Bucuresti-Ilfov-

Când avem nevoie de Cadastru și Intabulare?

Cadastru si intabularea sunt necesare pentru actele notariale, atunci cand vrem sa instrainam imobilul (vanzare-cumparare, donatie, schimb, etc), in momentul in care se doreste ipotecarea imobilului (atunci cand vrem sa facem un credit ipotecar si sa garantam cu imobilul), cat si pentru situatia in care se doreste o garantie sigura asupra dreptului de proprietate a imobilului. Costurile necesare intocmirii cadastrului si intabularii sunt impartite in doua: onorariul perceput de firma care intocmeste documentatia cadastrala si taxa perceputa de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

CadastruAcum.ro-Bucuresti-Plan-Topografic
CadastruAcum.ro-Cadastru-Intabulare-Autorizat-Bucuresti-Ilfov

Care sunt pașii necesari efectuării cadastrului si intabulării. Ce faceți Dvs? Ce facem noi?

Dvs. va ocupati de obtinerea actelor necesare pentru cadastru si intabulare, care pot fi obtinute numai de catre proprietar sau imputernicitii notariali ai acestuia (nu pot fi obtinute de catre firma de cadastru), iar noi ne ocupam de restul:

 • in momentul in care aveti toate actele necesare pentru cadastru si intabulare, se stabileste telefonic o intalnire fie la biroul nostru, fie de regula direct la imobilul Dvs, unde se fac masuratori, se completeaza cererile tip pentru cadastru si intabulare.Percepem avans jumatate din onorariu + taxa OCPI, chitanta pentru taxa OCPI urmand a fi predata ulterior proprietarului;
 • intocmim o documentatie care va contine o parte tehnica (schite, planuri, calcule, memoriu tehnic, etc) si o parte juridica (actele de proprietate, Certificatul fiscal, Declaratii notariale, etc);
 • depunem documentatia la Oficiul de Cadastru, imobilul primeste numar cadastral (in urma unei verificari tehnice efectuate de un inspector cadastru de specialitate) si apoi documentatia este trimisa la Biroul de Carte Funciara, unde imobilul este inscris in Cartea Funciara (in urma unei verificari juridice efectuate de un registrator de Carte Funciara). Dupa intabularea in Cartea Funciara, dosarul este trimis inapoi la Oficiul de Cadastru;
 • ridicam documentatia cadastrala avizata de la Oficiul de Cadastru si o predam proprietarului la sediul biroului nostru.

Actele de proprietate in copii legalizate, care au stat la baza dosarului cadastral, nu se restituie proprietarului, ele se arhiveaza la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, constituind dovada intabularii.

O.C.P.I. poate să respingă Cererea de intabulare?

Da, in urmatoarele situatii:

 • daca din diverse motive proprietarul n-a stiut ca exista deja cadastru pentru proprietatea sa si se depune cerere de atribuire numar cadastral si intabulare in Cartea Funciara;
 • daca registratorul constata ca actele depuse in justificarea cererii de inscriere in cartea funciara, nu intrunesc conditiile de forma cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o incheiere motivata (pe scurt: acte gresite, incomplete sau care nu fac dovada proprietatii imobilului);
 • in cazul terenurilor cu sau fara constructii, daca exista suprapuneri cu vecinii in baza de date a Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.

Termenul de avizare a cadastrului se poate prelungi?

Da, in urmatoarele situatii:

 • in urma unei note de completare din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, dupa completarea respectiva, termenul de solutionare a dosarului cadastral se va decala / recalcula;
 • fara un motiv anume, Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara poate intarzia solutionarea dosarelor cadastrale. Garantam termenul de executie pentru masuratori si termenul de depunere a dosarului la OCPI, NU garantam termenul de avizare. Termenele de avizare sunt garantate de catre OCPI.

La ce sunt necesare Cadastrul și Intabularea?

Efectuarea cadastrului și a intabularii este obligatorie pentru anumite situații în care proprietarul unui apartament, proprietarul unei construcții sau proprietarul unui teren se pot afla. Cel mai des întâlnit astfel de caz este cel în care acest proprietar dorește să tranzacționeze acea proprietate, indiferent de forma pe care o ia această tranzacție, fie că este vorba despre un contract de vânzare-cumparare, de o donație sau de un contract de schimb. De asemenea, o altă situație în care este obligatoriu să se efectueze cadastrul și intabularea este cea în care acesta este nevoit să garanteze cu acea proprietate.

Cât costă Cadastrul și Intabularea?

Costurile întocmirii documentației cadastrale se împart în două: onorariul perceput de executantul lucrărilor și taxele solicitate de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Prețul final variază în funcție de specificul fiecărei lucrări în parte. Onorariul diferă în funcție de complexitatea lucrării, iar taxele variază în funcție de actele de proprietate și de tipul lucrării executate.

Acte necesare pentru Cadastru și Intabulare apartamente

1) Situația în care apartamentul a fost cumpărat de la instituțiile Statului Român (ICRAL, ICVL, etc):

– contract de vânzare cumparare sau contract de construire – copie legalizată;
– proces verbal de predare-primire apartament – copie legalizată;
– contract pentru plata în rate și adeverința de achitare integrală(doar pentru apartamentele cumpărate în rate) – copii legalizate;
– schița apartamentului(dacă există) – copie xerox.
– certificat de atestare fiscală-original;
– CI/BI- copii xerox;

2) Situația în care apartamentul a fost dobândit prin moștenire(succesiune):

– certificat de moștenitor, inclusiv toate actele de proprietate invocate în certificatul de moștenitor – copii legalizate;
– schița apartamentului(dacă exista) – copie xerox;
– certificat de atestare fiscală-original;
– CI/BI- copii xerox;

3) Situația în care apartamentul a fost cumpărat de la o persoană fizică/juridică:

– contract de vânzare cumpărare sau contract de schimb sau act de donație – copie legalizată;
– schița apartamentului(dacă exista) – copie xerox;
– certificat de atestare fiscală-original;
– CI/BI- copii xerox;

4) Situația în care apartamentul a fost dobândit prin Judecătorie, în baza unei sentințe civile:

– sentință civilă cu mențiunea definitivă și irevocabilă – copie conformă cu originalul(duplicat) emis de Judecătorie;
– dovada achitării sultei(dacă există) – copie legalizată.
– schita apartamentului(dacă există) – copie xerox;
– certificat de atestare fiscală-original;
– CI/BI- copii xerox;

5) Situația apartamentelor dobândite în baza Legii 112 / 1995:

– contract de vânzare cumpărare – copie legalizată;
– schiță anexa contract – copie Xerox;
– certificat de atestare fiscală-original;
– CI/BI- copii xerox;

CadastruAcumRo-Cadastru-Intabulare-Topografie-Certificate-Energetice-Bucuresti-Ilfov-Topografie-terenuri
 • Adeverința de plată integrală se obține de la instituțiile ce au încheiat contractul de rate(ICVL,ICRAL CEC). În cazul în care ratele au fost plătite la CEC adeverința se obține de la SUCURSALA CEC Piața Alba
 • În situația în care există neconcordanță între numele înscris în actul de proprietate și actul de identitate, vom avea nevoie suplimentar de următoarele acte: Certificatul de căsătorie(copie legalizată), sau Sentința Civilă de divorț (duplicat de la judecătoria teritorială unde s-a emis sentința), Declarație autentică de notorietate cu martori.
 • În situația în care se dorește radierea clauzei de habitație viageră sau uzufruct viager avem nevoie de Certificatul de deces a celui care și-a rezervat acest drept în copie legalizată.
 • În situația în care exista neconcordanță între denumirea străzii din acte și cea din realitate, se va obține Adeverință de la Asociația de Proprietari(pentru apartamente)-în original din care să reiasă schimbarea denumirii străzii, a numărului poștal sau istoric de adresă în copie legalizată ce se obține de la Primăria Municipiului București.
 • În situația în care actele originale au fost pierdute și au fost obținute duplicate, se va obține de la notariat o Declarație autentică din care să rezulte că în condiții necunoscute au fost pierdute originalele actelor de proprietate și au fost obținute duplicate”.
 • Certificatul de atestare fiscală pentru Cadastru și Intabulare este eliberat de Administrația Financiară – Direcția de Impozite și Taxe Locale.
 • În cazul în care imobilul se află în proprietatea unei societăți comerciale avem nevoie de o copie xerox a certificatului de înregistrare al firmei.
 • În cazul în care un imobil are Certificat de performanță energetică se atașează în documentația de cadastru și intabulare o copie legalizată.

Actele necesare acestor servicii pot diferi în funcție de lucrare. Este recomandat să ne contactați înainte de a cere notarului Legalizarea anumitor Acte pe care dumneavoastră le aveți.

Acte necesare pentru Cadastru și Intabulare construcții

1. Certificat Fiscal pentru Cadastru și Intabulare cu valoarea de impozitare a construcției – în original;
2. Extras de Carte Funciară pentru informare – în original;
3. Documentația cadastrală existentă a terenului – copie xerox;
4. Autorizația de construire și proces verbal de recepție – copii legalizate;
5. Releveele imobilului, întocmite de arhitect – copie xerox;
6. Actele de proprietate ce fac dovada proprietății terenului – copie xerox;
7. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copie xerox.

Actele necesare acestor servicii pot diferi în functie de lucrare. Este recomandat să ne contactați înainte de a cere notarului Legalizarea anumitor Acte pe care dumneavoastră le aveți.

CadastruAcum.ro-Cadastru-Intabulare-Bucuresti-Tografie

Acte necesare pentru cadastru și intabulare terenuri

 1. Certificat Fiscal pentru Cadastru și Intabulare în original;
 2. Actele de proprietate ale imobilului:
  a) în cazul achiziționării de la o persoană fizică/juridică: Contract Vânzare-Cumpărare – copie legalizată;
  b) în cazul dobândirii imobilului în baza unei Sentințe Civile sau Hotărâri Judecătorești – copii conforme cu originalul (duplicate) emise de Judecătorie sau Tribunal;
  c) în cazul dobândirii imobilului prin succesiune: Certificatul de Moștenitor și actele de proprietate prin care defunctul a dobândit imobilul- copii legalizate;
 3. Actele de identitate ale proprietarului / proprietarilor – copie xerox.

Actele necesare acestor servicii pot diferi în funcție de lucrare. Este recomandat să ne contactați înainte de a cere notarului Legalizarea anumitor Acte pe care dumneavoastră le aveți.