CadastruAcum.ro-Tografie-Bucuresti-Ilfov

PLANUL TOPOGRAFIC

Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 şi 1:10000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului.

Planul topografic este reprezentarea grafică convenţională a unei suprafeţe de teren mai restrânse, care se întocmeşte la scări mai mari sau egale cu 1:10000, unde proiectarea punctelor de pe suprafaţa terestră se face ortogonal, iar efectul de curbură al Pământului se neglijează. Pe planurile topografice întocmite la scările: 1:500; 1:1000; 1:2000; 1:5000 şi 1:10000 se reprezintă în mod fidel forma geometrică şi dimensiunile elementelor de planimetrie, precum şi relieful terenului.

La elaborarea planului topografic (planul de situaţie) trebuie să se ţină cont de toate elementele reprezentative din teren:

 • dimensiunile terenului
 • cotele pe laturile imobilului
 • construcțiile și regimul lor de înălțime
 • rețele edilitare (canalizare, termoficare, gaze, rețele IT, etc.)
 • drumuri, trame stradale, etc.
 • cotele de nivel ale terenului
 • vegetația și alte amenajări peisagistice
 • curbele de nivel (echidistanța curbelor se alege în funcție de cât de frământat este terenul)
 • scara planului (1:500, 1:2000, etc.)
 • caroiajul

Planul poate fi avizat O.C.P.I. prin întocmirea unei documentații de Aviz tehnic.

CadastruAcum.ro-Cadastru-Intabulare-Bucuresti-Ilfov-Topografie
CadastruAcumRo-Cadastru-Intabulare-Topografie-Certificate-Energetice-Bucuresti-Ilfov-3

TRASARE LIMITE SI AXE

Trasare / înțărușare pentru marcarea punctelor de pe conturul unui teren avem nevoie de o fotocopie a planului de amplasament și delimitare din documentația de cadastru a terenului în care apare tabelul de coordonate (în Sistem Stereografic 1970). Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilului se realizează cu precizie ridicată (folosind GPS RTK) și se analizează prin predarea către proprietar a unui proces verbal de trasare a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizată și de către proprietar.

Trasare / înțărușare. Pentru marcarea punctelor de pe conturul unui teren avem nevoie de o fotocopie a planului de amplasament și delimitare din documentația de cadastru a terenului în care apare tabelul de coordonate (în Sistem Stereografic 1970). Trasarea coordonatelor punctelor de pe limita imobilului se realizează cu precizie ridicată (folosind GPS RTK) și se finalizează prin predarea către proprietar a unui proces verbal de trasare a amplasamentului, semnat de catre persoana autorizată și de către proprietar.

Trasare axe. Pentru poziționarea precisă pe șantier a axelor unei construcții avem nevoie de planul de trasare (conform proiectului arhitectural) și de retragerile fata de limitele de proprietate. Trasarea axelor unei construcții (fie construcție de birouri, bloc de apartamente sau locuință familiala) este foarte importantă și de obicei aceste lucrări sunt tratate superficial de constructori. Trasarea făcută greșit poate avea repercursiuni grave asupra construcției și bugetului alocat acesteia (pereți strâmbi, abateri mari între cotele din proiect și cele din teren) de aceea este bine să evitam metoda clasică și cea mai des folosită în țară (trasarea cu sfoara, ruleta, teorema lui Pitagora și pentru cote – furtunul cu apă).

Trasarea construcției. Trasarea construcției consta în materializarea precisă (precizie milimetrică) în teren a formei și poziției din proiect. Practic în urma trasării vom avea în teren toate axele construcției și cota zero. Cota zero reprezintă nivelul de referință al construcției și este de obicei suprafața finisajului pardoselii de la parter – conform proiectului. Față de această cota se relaționează toate celelalte elemente verticale ale construcției. Aceasta cotă o putem trasa relativ față de o anumită cotă din teren sau în sistem absolut în rețeaua altimetrică a Romaniei (Sistem Marea Neagra 1975 cu punctul zero fundamental în Capela Militară Constanţa). Lucrarea de trasare se finalizează cu un Proces Verbal de Trasare prin care ne asumăm corectitudinea trasării și precizia măsurătorilor.

AVIZ TEHNIC ÎN TOPOGRAFIE

Ridicare topografică avizată O.C.P.I.

Întocmim următoarele tipuri de documentații topografice:

 • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice generale (PUG);
 • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice zonale (PUZ);
 • planurile topografice, care stau la baza întocmirii planurilor urbanistice de detaliu (PUD);
 • planurile topografice necesare întocmirii documentaţiei de autorizare a lucrărilor de construire şi de desfiinţare;
 • documentaţiile topografice, întocmite conform Hotărârii Guvernului nr. 834 ⁄ 1991, cu modificările şi completările ulterioare;
CadastruAcum.ro-Bucuresti-Ilfov-Topografie-limite-teren

PROFILE TRANSVERSALE ȘI LONGITUDINALE

În proiectarea căilor de comunicații și execuția acestora sunt necesare realizarea unor ridicări topografice pentru întocmirea a două tipuri de profile: profilul transversal profilul longitudinal. La executarea unui profil longitudinal sunt necesare ridicări topografice în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicație, urmărindu-se asigurarea unei precizii ridicate. Lucrările se fac atât la stadiul de proiectare cât și la cel de execuție. Produsul final rezultat este profilul longitudinal al terenului cu scări uzuale de 1:1000 pentru distanțe și 1:100 pentru cotele de nivel. În proiectarea căilor de comunicații și execuția acestora sunt necesare realizarea unor ridicări topografice pentru întocmirea a două tipuri de profile:

 1. Profilul transversal
 2. Profilul longitudinal

La executarea unui profil longitudinal sunt necesare ridicări topografice în lungul traseului, pe punctele marcate în axul căii de comunicație, urmărindu-se asigurarea unei precizii ridicate. Lucrările se fac atât la stadiul de proiectare cât și la cel de execuție. Produsul final rezultat este profilul longitudinal al terenului cu scări uzuale de 1:1000 pentru distanțe și 1:100 pentru cotele de nivel. Profilul transversal se execută pe direcții perpendiculare pe axul căii de comunicație, în funcție de punctele caracteristice din teren.